książki historyczne -

Działalność charytatywna duchowieństwa diecezjalnego w Generalnym...

Jerzy Gapys

Polityka okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie, która zmierzała do uczynienia z tych ziem obszaru uzależnionego gospodarczo i politycznie od III Rzeszy (w praktyce... więcej »

Cena: 48,30
 Działalność charytatywna duchowieństwa diecezjalnego w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945

Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego

dr Marta Dargas-Draganik

Książka „Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego” dotyczy zagadnień związanych z chińskim porządkiem konstytucyjnym w powiązaniu z kulturą społeczną więcej »

Cena: 123,20
 Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego

Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa

Stanisław Wiech (red.) Wiesław Caban

Niniejszy tom jest owocem konferencji, która odbyła się 31 marca – 1 kwietnia 2008 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach więcej »

Cena: 52,40
 Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa

"Ciekawe" życie w PRL-u I co dalej?

Homicki Bogusław

Bogusław Homicki ur. 27.06.1941 r. w Warszawie, od dzieciństwa mieszkaniec warszawskiej Pragi. Jako tzw. "dziecko ulicy" stał się wychowankiem Kazimierza Lisciekiego "Dziadka"... więcej »

Cena: 36,-
"Ciekawe" życie w PRL-u I co dalej?

"Czytelnik" ocenzurowany. Literatura w kryptotekstach - recenzjach...

Wiśniewska-Grabarczyk Anna

Praca dzieli się na sześć części: wstęp, cztery rozdziały oraz zakończenie. Rozdział I, Tematyka poruszana w recenzjach cenzorskich, obejmuje następujące zagadnienia: II... więcej »

Cena: 18,-
"Czytelnik" ocenzurowany. Literatura w kryptotekstach - recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu

"Generał Wilk" Aleksander Krzyżanowski komendant Okręgu Wileńskieg

Tarka Krzysztof

Prezentowana biografia, w zamierzeniu pełna, opowiada o życiu Aleksandra Krzyżanowskiego, legendarnego "generała Wilka". W przeważającej części dotyczy okresu, w którym sprawował... więcej »

Cena: 26,20
"Generał Wilk" Aleksander Krzyżanowski komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK