Wyniki wyszukiwania: Jan Chmurowicz

Artylerzysta Piłsudskiego

Jan Chmurowicz

Marszałek Józef Piłsudski podczas jednego ze spotkań z płk. Janem Chmurowiczem powiedział, że ten powinien nazywać się Wesołowski, a nie Chmurowicz. Spowodowane to było tym więcej »

Cena: 35,10Cena: 35,10
Artylerzysta Piłsudskiego